คนดีมีความรู้

คนดีมีความรู้
ทั้งเชิดชูอุดมการณ์
และมีความกล้าหาญ
นั้นควรคู่เป็นผู้นำ
ส่วนคนตรงกันข้าม
โบราณห้ามว่าอย่าทำ
โดยเปรียบด้วยถ้อยคำ
จับคางคกยกขึ้นวอ
พระเทพมหาเจติยาจารย์
จจ.นฐ.๑๗ ธ.ค. ๒๕๖๔