ผู้ที่มาขอพึ่ง

ผู้ที่มาขอพึ่ง
โดยอ้างถึงเจ้านายเก่า
ชั่วร้ายและโง่เขลา
ทุจริตผิดศีลธรรม
ท่านว่าบุคคลนี้
เป็นผู้มีจิตใจต่ำ
รับไว้มักจะนำ
ทุกข์และภัยยิ่งใหญ่มา
พระเทพมหาเจติยาจารย์
จจ.นฐ.๒๑ ธ.ค
. ๒๕๖๔