ความซื่อกินไม่หมด

ความซื่อกินไม่หมด
ส่วนความคดกินไม่พอ
คำสอนเชิงคำขอ
ของโบราณเนิ่นนานมา
ทำงานด้วยความซื่อ
คนนับถือและศรัทธา
มาร่วมพัฒนา
ความก้าวหน้าจึงเกิดมี
พระเทพมหาเจติยาจารย์
จจ.นฐ.๒๒ ธ.ค. ๒๕๖๔