วาสนาไม่จีรัง

น้ำขึ้นตอจมหาย
น้ำลดไปตอโผล่มา
โบราณท่านเตือนว่า
วาสนาไม่จีรัง
เมายศเมาอำนาจ
จนประมาทไม่ระวัง
ชีวิตอาจจะพัง
ยามอำนาจนั้นขาดไป
พระเทพมหาเจติยาจารย์
จจ.นฐ.๒๔ ธ.ค. ๒๕๖๔