การพูดถึงความผิด

การพูดถึงความผิด
ด้วยความคิดจะแก้ไข
ความผิดที่ทำไป
ย่อมมิใช่คำนินทา
สมเด็จพระชินวร
ทรงตรัสสอนเอาไว้ว่า
คำพูดนั้นมีค่า
เหมือนคนมาบอกขุมทรัพย์
พระเทพมหาเจติยาจารย์
จจ.นฐ.๒๗ ธ.ค. ๒๕๖๔