ความโกรธ อหังการ

ลำพังแต่ความโกรธ
ท่านว่าโทษพอประมาณ
ถ้าความอหังการ
ไม่ผลักดันให้เป็นไป
ความโกรธ อหังการ
มาร่วมกันในใจใคร
เป็นอันต้องหวังได้
ว่าภัยใหญ่จะตามมา
พระเทพมหาเจติยาจารย์
จจ.นฐ.๒๘ ธ.ค. ๒๕๖๔