ทำดีเพื่อผลดี

ทำดีเพื่อผลดี
ย่อมไม่มีปวงปัญหา
ที่จะติดตามมา
ในความคิดและจิตใจ
ทุกคนมีหน้าที่
นั้นความดีถือมั่นไว้
เพียรทำให้เสร็จไป
คือผลดีที่แท้จริง
พระเทพมหาเจติยาจารย์
จจ.นฐ.๒๙ ธ.ค. ๒๕๖๔