อวัยวะเช่นแขนขา

อวัยวะเช่นแขนขา
ที่เกิดมากับกายตน
ก็ยังไม่คงทน
อยู่กับตนตลอดไป
คนอื่นและสิ่งอื่น
จะยั่งยืนกระไรได้
ผู้รู้ผู้เข้าใจ
ย่อมช่วยให้ไร้ระทม
พระเทพมหาเจติยาจารย์
จจ.นฐ.๓๐ ธ.ค. ๒๕๖๔