ปีเก่าผ่านพ้นไป

ปีเก่าผ่านพ้นไป
ทุกข์กายใจที่เคยมี
จงผ่านไปกับปี
อย่าได้มีย้อนกลับมา
อดอยากและยากจน
อย่าเวียนวนกลับมาหา
โรคภัยจงหายหน้า
เหมือนกับปีที่ผ่านไป
พระเทพมหาเจติยาจารย์
จจ.นฐ.๓๑ ธ.ค. ๒๕๖๔