ปีเก่านั้นผ่านไป

ปีเก่านั้นผ่านไป
และปีใหม่นี้เข้ามา
ขอให้ชาวประชา
ใช้ปัญญานำชีวี
จะคิดทำสิ่งใด
ทำแต่ในสิ่งที่มี
และจัดเป็นความดี
ไม่ผิดเพี้ยนเบียดเบียนใคร
พระเทพมหาเจติยาจารย์
จจ.นฐ. ๑ ม.ค. ๒๕๖๕