คนโง่อยากนอนเตียง

คนโง่อยากนอนเตียง
คงได้เพียงความอยากได้
แต่ความเสร็จสมใจ
คงห่างไกลและยาวนาน
คำนี้คนแต่ก่อน
พูดไว้สอนเหล่าลูกหลาน
ผู้รู้และเชี่ยวชาญ
จึงทำงานเสร็จสมใจ
พระเทพมหาเจติยาจารย์
จจ.นฐ. ๖ ม.ค. ๒๕๖๕