ความดีอันสูงสุด

ความดีอันสูงสุด
สามารถหยุดความทุกข์ใจ
คำพระท่านสอนไว้
คือความไร้ปวงตัณหา
อยากได้และอยากมี
อีกอยากหนีด้วยเบื่อหน้า
นี้คือตัวตัณหา
ต้นเหตุพาให้ทุกข์ใจ
พระเทพมหาเจติยาจารย์
จจ.นฐ. ๗ ม.ค. ๒๕๖๕