ทรัพย์ ยศที่ได้มา

ทรัพย์ ยศที่ได้มา
มิใช่ว่าโดยบังเอิญ
แต่นั้นมีผู้เชิญ
ให้เขาเดินมาหาเรา
ความเพียรอย่างจริงจัง
อีกพลังแห่งบุญเก่า
สองอย่างประสานเข้า
ให้สมหวังสิ่งทั้งปวง
พระเทพมหาเจติยาจารย์
จจ.นฐ. ๘ ม.ค. ๒๕๖๕