ความรัก สามัคคี

ความรัก สามัคคี
นั้นต้องมีเครื่องประสาน
ความเห็นที่ตรงกัน
นี้สำคัญกว่าสิ่งใด
ความเห็นที่แตกต่าง
ต้นเหตุสร้างความทุกข์ใจ
ยิ่งความยอมไม่ได้
ยิ่งทำลายสามัคคี
พระเทพมหาเจติยาจารย์
จจ.นฐ. ๙ ม.ค. ๒๕๖๕