ขันติ ความอดทน

ขันติ ความอดทน
ใช้ผจญอุปสรรค
ทำใจให้แน่นหนัก
ไม่ยอมแพ้แก่อารมณ์
อารมณ์ทั้งนอกใน
รู้อดใจรู้จักข่ม
ความทุกข์ความระทม
ย่อมหมดทางย่างเข้ามา
พระเทพมหาเจติยาจารย์
จจ.นฐ. ๒๕ มิ.ย. ๒๕๖๕