คำพูดกับทำจริง

คำพูดกับทำจริง
อาจเป็นสิ่งที่ตรงกัน
หรือว่า มิฉะนั้น
ก็ไปกันคนละทิศ
จะเชื่อคำพูดใคร
โปรดรั้งใจไว้สักนิด
ปัญญาเพ่งพินิจ
กันเสียใจในภายหลัง
พระเทพมหาเจติยาจารย์
ธ.ค. ๒๕๖๕