อย่าปล่อยให้คนน่ารังเกียจมาทำชีวิตเราแปดเปื้อนมลทิน

อย่าปล่อยให้คนน่ารังเกียจมาทำชีวิตเราแปดเปื้อนมลทิน

ธรรมะรับรุ่งอรุณ

ควรโต้ตอบคนหยาบคาย ไร้มารยาท
ด้วยความกักขฬะ ไร้น้ำใจหรือ
ฤๅข้ออ้างที่เราจะมีโอกาสได้แสดงความเลวทราม
ออกมาอย่างเต็มที่คือคำว่า
ก็มันทำร้ายกูก่อน มันวอนหาเรื่องเองนะ

เราไม่อาจห้ามปราม ระมัดระวังหรือกระทั่งคัดสรร
ให้สิ่งที่เข้ามากระทบใจในแต่ละวัน
ได้ดังใจเราทุกอย่าง

เราทำได้เพียง ฝึกห้ามใจ ไม่ให้ขาดสติ
จนทำให้สถานการณ์ลุกลามบานปลาย
ระมัดระวัง ให้ตนเองอยู่ในกรอบศีลธรรม
โดยไม่เชื่อคำยั่วยุจากมารภายใน
ว่าใครเลวได้ เราต้องเลวด้วย

คัดสรรการแสดงออกทางกาย วาจา
อย่างสร้างสรรค์ในการหาหนทางออก
ให้จิตใจที่กำลังเดือดพล่าน
กลับมาสู่ จิตใจที่เยือกเย็น พร้อมเห็นปัญหาและ
แก้ไขด้วยปัญญาที่เหนือกว่าโทสะ

อย่าปล่อยให้คนน่ารังเกียจ
มาทำชีวิตเราแปดเปื้อนมลทิน
ด้วยการกระตุ้นให้เราสร้างมลทินเกาะใจ

จงขอบคุณเขาที่ช่วยมาแสดงให้เราเห็นถึงพฤติกรรม
ที่เราจะจำไปจนตายว่า เราจะไม่ทำ
จะไม่ยอมได้ชื่อว่า เป็นคนแบบเดียวกัน

ชั่วคราว สวยงามเสมอ
วันที่ ๑๑ มีนาคม ๒๕๖๒