เล่ห์กลอุบายทำลายตน

อันเล่ห์กลอุบาย
ที่ใช้กัน
คงสักวันจะต้อง
สนองผล
กลับเป็นอบาย
ทำลายตน
ธีรชนจึงทำตาม
ความจริง
พระเทพมหาเจติยาจารย์
จจ.นฐ. ๑๒ มี.ค.๒๕๖๒