ทุกสิ่งอย่าหวังว่าจะยั่งยืน

ทุกสิ่งที่เกิดมา
อย่าหวังว่าจะยั่งยืน
สุดท้ายล้วนต้องคืน
สู่ดิน น้ำ ลม และไฟ
พระเทพมหาเจติยาจารย์
จจ.นฐ. ๑๓ มี.ค. ๒๖๖๒