เวลาและสิ่งของ

เวลาและสิ่งของ
อย่าได้มองว่าเล็กน้อย
แล้วปล่อยให้หลุดลอย
ผ่านเลยไปอย่างไร้ค่า
เวลาและของน้อย
อันใครปล่อยให้คลาดคลา
ทรัพย์ยศและวิชา
มักจะพากันหนีไป

พระเทพมหาเจติยาจารย์
๓๐ เม.ย. ๒๕๖๖