สุข ทุกข์พระสอนไว้

สุข ทุกข์พระสอนไว้
เหตุปัจจัยให้เกิดมา
มิใช่เทพเทวา
ใช้ฤทธามาบันดาล
มิใช่ความบังเอิญ
เหมือนทางเดินที่ต้องผ่าน
ต้นเหตุให้พบพาน
ท่านว่ากรรมที่ทำมา
พระเทพมหาเจติยาจารย์
จจ.นฐ. ๒๕ ม.ค.๒๕๖๓