ทุกสิ่งในโลกนี้

ทุกสิ่งในโลกนี้
ล้วนแต่มีเหตุปัจจัย
มิอาจจะให้ใคร
ได้สิ่งใดตามใจตน
รู้ชัดถึงข้อนี้
ทำให้มีเหตุและผล
ส่งให้จิตใจคน
ได้ซาบซึ้งเข้าถึงธรรม
พระเทพมหาเจติยาจารย์
จจ.นฐ. ๒๔ ม.ค.๒๕๖๓