อันว่า ความกลัวภัย

อันว่า ความกลัวภัย
เป็นนิสัยธรรมดา
สรรพสัตว์ทุกถ้วนหน้า
ในวิญญาณ์ล้วนกลัวภัย
แต่ความตื่นตระหนก
คิดวิตกจนเกินไป
อาจเกิดผลเลวร้าย
เหมือนกระต่ายที่ตื่นตูม
พระเทพมหาเจติยาจารย์
จจ.นฐ. ๒๗ ม.ค.๒๕๖๓