ผิดหวังกับหวังผิด

ผิดหวังกับหวังผิด
สองชนิดแม้ต่างกัน
แต่ผลสัมฤทธิ์นั้น
คือไม่ได้สมใจปอง
ไม่อยากจะเสียใจ
ปราชญ์สอนไว้โปรดไตร่ตรอง
ดับหวังเสียทั้งผอง
พบสุขแท้อย่างแน่นอน
พระเทพมหาเจติยาจารย์
จจ.นฐ. ๑๔ มี.ค.๒๕๖๓