คลุกคลีกันเกินไป

คลุกคลีกันเกินไป
หรือห่างไกลเหมือนหมางเมิน
และขอกันบ่อยเกิน
เหตุวิกฤตมิตรไมตรี
พระเทพมหาเจติยาจารย์
จจ.นฐ. ๑๓ มี.ค.๒๕๖๓