พิสูจน์ให้รู้แน่

พิสูจน์ให้รู้แน่
ว่าทองแท้หรือหาไม่
โบราณท่านสอนไว้
ว่าต้องใช้หินฝนทอง
วิบัติแห่งสังคม
ถึงล่มจมหรือขัดข้อง
นั้นคือเครื่องทดลอง
และค้นหาปัญญาชน
พระเทพมหาเจติยาจารย์
จจ.นฐ. ๑๖ มี.ค.๒๕๖๓