เงินทองอย่างที่มี

เงินทองอย่างที่มี
แต่ทางที่จ่ายออกไป
ไม่มีทางจะได้
เอามาไว้ใช้ทดแทน
ถึงแม้จะเคร่งครัด
ใช้ประหยัดอย่างสุดแสน
ท่านว่าย่อมมั่นแม่น
ต้องยากแค้นอย่างแน่นอน
พระเทพมหาเจติยาจารย์
จจ.นฐ. ๖ เม.ย.๒๕๖๓