อยู่กันเป็นสังคม

อยู่กันเป็นสังคม
จักสุขสมนักปราชญ์ว่า
ทำตามกติกา
อย่าได้ทำตามใจตน
ใจคนมักชอบง่าย
ชอบสบายไม่อดทน
หากทำตามใจตน
หนีไม่พ้นความวุ่นวาย
พระเทพมหาเจติยาจารย์
จจ.นฐ. ๕ เม.ย.๒๕๖๓