โรคร้ายโทมนัส

โรคร้ายโทมนัส
ความวิบัติ ถูกกักกัน
ผลร้ายทั้งหมดนั้น
ท่านว่าผลอกุศลกรรม
พระเทพมหาเจติยาจารย์
จจ.นฐ. ๙ เม.ย.๒๕๖๓