ยามไร้ดวงอาทิตย์

ยามไร้ดวงอาทิตย์
แสงน้อยนิดของหิ่งห้อย
สว่างเพียงเล็กน้อย
ย่อมมีค่าช่วยตาคน
ยามพบความวิบัติ
อัตคัดหรือขัดสน
สิ่งใดพอช่วยตน
ควรรักษาอย่าทำลาย
พระเทพมหาเจติยาจารย์
จจ.นฐ. ๑๑ เม.ย.๒๕๖๓