หน้ากากทำด้วยผ้า

หน้ากากทำด้วยผ้า
ใช้ปิดหน้ากันโรคได้
หน้ากากทำด้วยใจ
ใช้ตีหน้าเข้าหากัน
ตีหน้าว่าเป็นเนื้อ
แต่ใจเสือคิดห้ำหั่น
หน้ากากชนิดนั้น
คนอาธรรม์มักชอบทำ
พระเทพมหาเจติยาจารย์
จจ.นฐ. ๑๒ เม.ย.๒๕๖๓