คนพาลมีปัญญา

คนพาลมีปัญญา
ทางค้นหาความผิดคน
ฉลาดทางขุดค้น
ความผิดคนมาประจาน
สังคมคนอย่างนี้
มักไม่มีตัวผลงาน
มีแต่แพร่เชื้อพาล
สู่ลูกหลานของตนเอง
พระเทพมหาเจติยาจารย์
จจ.นฐ. ๒๕ เม.ย.๒๕๖๓