ฐานะของมนุษย์

ฐานะของมนุษย์
สูงที่สุดปราชญ์สอนไว้
ทุกอย่างล้วนสร้างได้
มิต้องให้ใครบันดาล
ความเพียรและความรู้
นั้นคือผู้ที่จัดการ
แม้แต่โพธิญาณ
ก็จัดให้ได้ทุกคน
พระเทพมหาเจติยาจารย์
จจ.นฐ. ๑๑ พ.ค.๒๕๖๓