เปิดให้กราบบูชาสักการะสังขาร พระอุดมประชานาถ (หลวงพ่อเปิ่น)

เปิดให้กราบบูชาสักการะสังขาร พระอุดมประชานาถ (หลวงพ่อเปิ่น)

วันเสาร์ที่ ๑๖ พฤษภาคม พ.ศ.๒๕๖๓

***งดลงนะหน้าทอง
**งดบูชาวัตถุมงคล
*งดเจิมรถ
ขอขอบคุณ : โยคี