ผู้มีจิตคิดร้ายทำลายเขา ต้องประสบพบ ๑๐ ข้อ แน่นอน

ผู้มีจิต คิดร้าย ทำลายเขา
โดยว่างเปล่า โทษทัณฑ์ นั้นบาปหนา
ต้องประสบ กรรมเวร เห็นทันตา
พระสอนว่า สิบอย่าง ทุกข์ปางตาย
๑ ต้องเจ็บปวด อย่างหนัก ยากรักษา
๒ ทรัพย์มีค่า เสื่อมถอย ค่อยหดหาย
๓ อวัยวะ แตกหัก จากร่างกาย
๔ โรคร้ายเกาะเกี่ยว สุดเยียวยา
๕ เกิดโรคทางจิต คิดฟุ้งซ่าน
๖ มีการอื้อฉาว ถูกกล่าวหา
๗ อุปสรรค มากมี เข้าบีฑา
๘ ญาติกา ที่รัก ต้องจากไป
๙ ทรัพย์สิน ย่อยยับ ลงฉับพลัน
ข้อ ๑๐ นั้น บ้านเรือน ถูกไฟไหม้
ทั้ง ๑๐ ข้อ มิข้อหนึ่ง ก็ข้อใด
ต้องได้ประสบพบแน่นอน.
เรียบเรียงจากพระพุทธพจน์.
พระเทพมหาเจติยาจารย์
จจ.นฐ. ๒๖ พ.ค.๒๕๖๓