ร่างกายพระสอนว่า

ร่างกายพระสอนว่า
ที่โรคมาเข้าอาศัย
มีอยู่คู่กันไป
เป็นประจำธรรมดา
บางอย่างรักษาหาย
บางอย่างร้ายวายชีวา
เพราะกายที่ได้มา
มีเวลาไม่เท่ากัน
พระเทพมหาเจติยาจารย์
จจ.นฐ. ๒๕ พ.ค.๒๕๖๓