ที่ใดเหล่าคนชั่ว สำคัญตัวว่าคนดี

ที่ใดเหล่าคนชั่ว
สำคัญตัวว่าคนดี
อำนาจยิ่งมากมี
ที่เช่นนี้ย่อมมีภัย
เหมือนเกลือแปลงเป็นหนอน
ความเดือดร้อนมิเท่าไหร่
แต่ที่เป็นภัยใหญ่
คือหนอนร้ายแปลงเป็นเกลือ
พระเทพมหาเจติยาจารย์
จจ.นฐ. ๓๑ พ.ค.๒๕๖๓