ความดีแม้ทุกอย่าง

ความดีแม้ทุกอย่าง
ล้วนถูกสร้างมาจากทรัพย์
มั่งมีคนยอมรับ
โค้งคำนับนบวันทา
ตระกูลเคยต่ำต้อย
ก็กลับพลอยสูงเสียดฟ้า
ถ้อยคำที่พูดจา
ท้าวพระยายังรับฟัง
พระเทพมหาเจติยาจารย์
จจ.นฐ. ๑ มิ.ย.๒๕๖๓