ความชั่วและความดี

ความชั่วและความดี
มิได้มีจำกัดคน
มั่งมีหรือยากจน
ล้วนทำได้ไม่ต่างกัน
นิสัยบุคคลดอก
โบราณบอกว่าสำคัญ
ตัวจริงที่ผลักดัน
ให้กระทำความชั่วดี
พระเทพมหาเจติยาจารย์
จจ.นฐ. ๑๖ มิ.ย.๒๕๖๓