อันว่าน้ำธรรมดา

อันว่าน้ำธรรมดาท่านว่าเย็น
จะให้เป็นน้ำร้อนก็ทำได้
โดยการนำไปรนไว้บนไฟ
หยุดเมื่อไรน้ำนั้นกลับพลันเย็น
นิสัยคนก็เป็นเช่นน้ำนั้น
โลภโกรธหลงพากันไปหลบเร้น
การรู้ข่มด้วยธรรมจึงจำเป็น
หากว่างเว้นมักโผล่หน้าออกมาโชว์
พระเทพมหาเจติยาจารย์
จจ.นฐ. ๑๘ มิ.ย.๒๕๖๓