ถ้าโลกนี้ มีแต่ แค่ทองคำ

ถ้าโลกนี้ มีแต่ แค่ทองคำ
แต่ข้าวน้ำ ของกิน สิ้นสลาย
ผู้คนคง รันทด ถึงอดตาย
ทองจะมี ความหมาย ที่ไหนกัน
การดูของ หรือแม้ แต่ดูคน
ให้ดูผลแท้จริงของสิ่งนั้น
มีประโยชน์หรือไม่อย่างไรกัน
อย่าถือมั่นไปตามความนิยม
พระเทพมหาเจติยาจารย์
จจ.นฐ. ๑๙ มิ.ย.๒๕๖๓