ความเห็นที่แตกต่าง

ความเห็นที่แตกต่าง
เป็นหนทางแห่งปัญญา
แต่อาจสร้างปัญหา
แก่คนผู้อุปาทาน
พระเทพมหาเจติยาจารย์
จจ.นฐ. ๒๕ ก.พ.๒๕๖๒