เพราะไปด่าเขา

เพราะเราไปด่าเขา

เพราะเราไปด่าเขา
เขาด่าเราโต้ตอบมา
เหตุเกิดวิวาทา
พาจิตใจไกลจากธรรม
พระเทพมหาเจติยาจารย์
จจ.นฐ. ๒๔ ก.พ.๒๕๖๒