ตราบใดความจริงเป็นสิ่งปิดบัง

ตราบใดที่ความจริง
ยังเป็นสิ่งถูกปิดบัง
ตราบนั้นอย่าได้หวัง
ว่าปัญหาจะจบไป
นิสัยมนุษย์ชน
มักชอบค้นชอบสงสัย
เมื่อรู้ประจักษ์ใจ
ก็จบกันเท่านั้นเอง
พระเทพมหาเจติยาจารย์
จจ.นฐ. ๒๘ มิ.ย.๒๕๖๓