มนุษย์เป็นเวไนย

มนุษย์เป็นเวไนย
คือดีได้ด้วยฝึกฝน
มิใช่จะเลิศล้น
โดยกำเนิดที่เกิดมา
คำติยามผิดพลาด
พระจอมปราชญ์ตรัสสอนว่า
เป็นสิ่งมีคุณค่า
ควรรับไว้แก้ไขตน
พระเทพมหาเจติยาจารย์
จจ.นฐ. ๗ ก.ค.๒๕๖๓