การรู้ความเป็นจริง

การรู้ความเป็นจริง
แล้วละทิ้งความเห็นผิด
เปลี่ยนทางของชีวิต
ที่เคยเดินมาเนิ่นนาน
นี้คือการเห็นธรรม
เป็นเครื่องนำจิตวิญญาณ
ข้ามพ้นอนธการ
สู่สถานอันปลอดภัย
พระเทพมหาเจติยาจารย์
จจ.นฐ. ๖ ก.ค.๒๕๖๓