สิ่งมีค่า

เมื่อบ้านถูกไฟไหม้
ทรัพย์ที่ได้ขนออกมา
นั้นแหละสิ่งมีค่า
ได้พึ่งพาและใช้การ
เมื่อกายเราย่อยยับ
บรรดทรัพย์ที่ให้ทาน
จักนำทั้งอาหาร
และวิมานมาให้เรา
พระเทพมหาเจติยาจารย์
จจ.นฐ. ๙ ก.ค.๒๕๖๓