ยอมตายเพื่อรักษาคุณธรรม

ยอมตายวายชีวา
เพื่อรักษาคุณธรรม
นี้คือผู้เลิศล้ำ
ชาววิญญูท่านบูชา
ร่างกายของตายได้
หลังสิ้นใจก็ไร้ค่า
คุณธรรมยั่งยืนกว่า
ดำรงอยู่คู่ฟ้าดิน
พระเทพมหาเจติยาจารย์
จจ.นฐ. ๑๐ ก.ค.๒๕๖๓