ชีวิตของมนุษย์

ชีวิตของมนุษย์
อยู่นานสุดก็ร้อยปี
ลูกหลานเรายังมี
ต้องต่อสู้อยู่อีกนาน
ทำดีไว้เพื่อลูก
ทำความถูกไว้เพื่อหลาน
หลังเราสิ้นลมปราณ
ลูกและหลานจักปลอดภัย
พระเทพมหาเจติยาจารย์
จจ.นฐ. ๑๑ ส.ค.๒๕๖๓