ทำดีเป็น อนุสรณ์ไว้ก่อนตาย

แม้ขุนเขา พระสุเมรุ เป็นแกนโลก
ยังวิโยค ยับแยก แตกสะบั้น
ด้วยอำนาจ แห่งไฟ บรรลัยกัลป์
มาประจัญ ลุกลาม เข้าทำลาย
กายมนุษย์ อุบัติ จากธาตุสี่
แน่นอนที่ ต้องแตก แยกสลาย
ทำดีเป็น อนุสรณ์ไว้ก่อนตาย
แม้ชีพวาย ความดีอยู่ คนบูชา
พระเทพมหาเจติยาจารย์
จจ.นฐ. ๑๗ ส.ค.๒๕๖๓